• Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

  Vyhlásenie o prístupnosti

  Obec Hucín má záujem zabezpečiť prístupnosť svojho webového sídla www.obechucin.sk v súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012.
  Toto vyhlásenie o prístupnosti sa vzťahuje na www.obechucin.sk

  Stav súladu

  a) Toto webové sídlo  je v úplnom súlade so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012

  Vypracovanie tohto vyhlásenia o prístupnosti

  Toto vyhlásenie bolo vypracované dňa 06.08.2020

  Vyhodnotenie súladu webového sídla s požiadavkami zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a príslušnými vykonávacími predpismi v rozsahu podmienok podľa smernice (EÚ) 2016/2012 bolo vykonané a posúdené treťou stranou a to firmou webex.digital s.r.o.

  Vyhlásenie bolo naposledy skontrolované 10.9.2020

  Spätná väzba a kontaktné informácie

  Obec Hucín má záujem zabezpečiť prístupnosť webových stránok pre všetkých ich užívateľov a to na základe princípov prístupnosti.

  Kontakt na Obec Hucín
  Obec Hucín
  Č. 76
  049 13 Hucín
  E-mail: admin@obechucin.sk
  Tel.: 058 / 488 11 67

  Vynucovacie konanie

  V prípade neuspokojivých odpovedí na podnety alebo žiadosti zaslané v rámci spätnej väzby subjektu verejného sektora v súlade s čl. 7 ods. 1 písm. b) smernice Európskeho parlamentu sa môžete obrátiť v rámci vynucovacieho konania na subjekt poverený presadzovaním Smernice, ktorým je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na e-mailovej adrese: standard@vicepremier.gov.sk

  Vyhlásenie prevádzkovateľa webovej stránky

  Redakčný systém firmy webex.digital s.r.o. nevyužíva a neposkytuje údaje návštevníkov z webového sídla tretím osobám. Tak isto ich nepredá alebo neponúkne na iné komerčné údaje.Osobné údaje návštevníkov webu sú zaznamenávané v týchto prípadoch:

  • Registrácia úžívateľov za účelom odoberania infomailov, odosielaných zo systému webex.digital, s.r.o. správcom portálu.
  • Registrácia užívateľov za účelom prispievania do registrovaných diskusií.

  V obidvoch prípadoch systém nevyžiadava násilnym spôsobom alebo nestanovuje osobné údaje ako povinné (pokiaľ si ich nestanoví v určitých prípadoch samotný správca softvéru - mesto/ obec). Ak správca portálu vyžaduje vyplnenie povinných údajov, ktoré môžu byť v nesúlade so Zákonom o ochrane osobných dát, naša spoločnosť webex.digital s.r.o. sa od takto zozbieraných informácii dištancuje.

  Všetky údaje, ktoré sú zhromažďované, vypĺňa návštevník pri registrácii dobrovoľne. Údaje zaregistrovaných užívateľov nijakým spôsobom neposkytujeme a sú súčasťou bezpečnostného programu.

  Kontakt na technického prevádzkovateľa webovej stránky
  Obchodné meno: webex.digital s.r.o.
  Sídlo: Ostrovského 2, 040 01 Košice
  Korešpondenčná adresa: Ostrovského 2, 040 01 Košice
  IČO: 48329461 DIČ: 2120142167 IČ DPH: SK2120142167
  Tel.: +421 918 699 666
  E-mail: projekt@webex.sk

  Spustenie webového sídla

  Webové sídlo bolo spustené dňa 1.10.2018

  Za obsah zodpovedá správca obsahu

  Obec Hucín
  Č. 76
  049 13 Hucín
  E-mail: admin@obechucin.sk
  Tel.: 058 / 488 11 67

  Úradné hodiny

  Pondelok: 7:00 – 15:30
  Utorok: 7:00 – 15:30
  Streda: 7:00 – 15:30
  Štvrtok: 7:00 – 15:30
  Piatok: 7:00 – 15:30

  Fotogaléria

  Kalendár

  Anketa